เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) แบบภูเขาขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) แบบภูเขาขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)

04 มี.ค. 2562 0 50

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบภูเขาขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคา E bidding

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย

05 มิ.ย. 2560 0 129

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2

05 มิ.ย. 2560 0 135

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีถ้อย
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีถ้อย

09 มี.ค. 2560 0 124

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีถ้อย

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

30 ธ.ค. 2559 0 148

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

^