เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย

05 มิ.ย. 2560 0 108

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2

05 มิ.ย. 2560 0 121

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีถ้อย
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีถ้อย

09 มี.ค. 2560 0 112

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว หมู่ที่ 8 บ้านศรีถ้อย

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

30 ธ.ค. 2559 0 133

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

^