เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง

07 พ.ย. 2561 0 262

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง

สรุปสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

05 ต.ค. 2561 0 39

สรุปสถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

30 ส.ค. 2561 0 324

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร พนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร พนักงานจ้าง

22 ส.ค. 2561 0 859

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร พนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31 ก.ค. 2561 0 510

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2562

การวิจัยบ่อขยะของบ้านทุ่งยาวเพื่อหาประเภทขยะและ ปริมาณขยะที่ชาวบ้านทิ้ง เพื่อนำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของตำบลศรีถ้อย
การวิจัยบ่อขยะของบ้านทุ่งยาวเพื่อหาประเภทขยะและ ปริมาณขยะที่ชาวบ้านทิ้ง เพื่อนำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของตำบลศรีถ้อย

29 มี.ค. 2561 0 73

การวิจัยบ่อขยะของบ้านทุ่งยาวเพื่อหาประเภทขยะและ ปริมาณขยะที่ชาวบ้านทิ้ง เพื่อนำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะของตำบลศรีถ้อย

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของพื้นที่ อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

23 มี.ค. 2561 0 97

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าของพื้นที่ อ แม่สรวย จ เชียงราย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2561

13 มี.ค. 2561 0 64

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2561 นำโดยนางสาวศิริรัตน์ สันธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560

18 ก.ย. 2560 0 73

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

15 ก.ย. 2560 0 35

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้การอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลศรีถ้อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้การอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลศรีถ้อย

13 ก.ย. 2560 0 305

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้การอนุเคราะห์เข้าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตตำบลศรีถ้อย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกาและพายุโซนร้อนตาลัส โดยการประสานงานของท่าน สจ อัญรัตน์ จอมวุฒิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเจ้าหน้..

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย สำรวจพื้นที่ในเขตตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัส
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย สำรวจพื้นที่ในเขตตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัส

11 ก.ย. 2560 0 74

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย สำรวจพื้นที่ในเขตตำบลศรีถ้อยเพื่อพิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560

11 ก.ย. 2560 0 34

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 อำเภอแม่สรวย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนรวมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ห..

โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย

05 ก.ย. 2560 0 228

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทักษะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถใ

^