เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ทำแนวกันไฟ ม.5 บ้านห้วยเฮี้ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ออกทำแนวกันไฟ ม.5 บ้านห้วยเฮี้ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน
1
^